Cenníky

Cenník služieb

Cenník ubytovacích služieb cena
ubytovanie pre MŠ 6,00 €/ noc/ osoba
ubytovanie ZŠ, študenti, dôchodcovia, rezortné organizácie MŽP SR 8,00 €/ noc/ osoba
verejnosť - individuálna turistika 13,00 €/ noc/ osoba
eko-verejnosť 10,00 €/ noc/ osoba
stanovanie 3,50 €/ noc/ osoba
   
Cenník doplnkových služieb cena
Prenájom areálu (ohnisko, športoviská, sociálne zariadenia) 80,00 €/ deň
Prenájom areálu (ohnisko, športoviská, sociálne zariadenia) 50,00 €/ ½dňa
prenájom kuchyne (s vybavením pre 40 osôb) 10,00 €/ deň
prenájom odbornej učebne s didaktickou technikou (dataprojektor, notebook, DVD prehrávač, TV, laserové ukazovátko) 20,00 €/ deň
prenájom grilu na PB fľašu 5,00 €/ deň
prenájom kotliny 2,00 €/ deň
prenájom bicykla 3,00 €/ ½dňa/osoba
prenájom pasienka 100,00 €/ deň
lektorovaná exkurzia po SEV Dropie 1,00 €/ deň/osoba