Deň mokradí

Body: 

Pri príležitosti Svetového dňa mokradí, ktorý si podľa Dohovoru o mokradiach z roku 1971 pripomíname 2. februára, sme navštívili miestnu materskú školu a základné školy s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským v Zemianskej Olčiv dňoch 6.-8. februára. Témou svetového dňa mokradí v roku 2019 boli klimatické zmeny a mokrade. Formou prezentácie a praktických ukážok sme žiakom priblížili ako zmierňovať negatívny vplyv klimatických zmien, na ktoré je citlivý nielen človek sám, ale aj rastliny a živočíchy všeobecne a tiež ekosystémy mokraďných spoločenstiev, ktoré na Žitnom ostrove vytvárajú hustú sieť. Ochrana, starostlivosť a snaha o zachovanie pôvodnej podoby týchto spoločenstiev a druhov v nich žijúcich by malo byť prioritou každého z nás.