Deň vody v Kolárove 22.3.2019

Pri príležitosti Svetového dňa vody sme navštívili Základnú školu Jána Amosa Komenského v Kolárove. Približne 130 žiakov 2.stupňa ZŠ sa podľa ročníkov zúčastnilo našich interaktívnych ukážok a prednášok pod názvom Voda a jej podoby. Zároveň, aj my sme mali možnosť vidieť prácu žiakov ekokrúžku - k programu prispeli krátkym video-shotom o kolobehu a množstve vody vo svete.