Hypericum 2019 - Kam zmizla jar?

Body: 

Tohtoročná pohybovo-vedomostná súťaž sa uskutoční 22.mája - na Medzinárodný deň biologickej diverzity, a samozrejme bude zaujímavá nielen témami, ale aj tým, že oslavuje svoje 20. výročie. Do súťaže sa môžu prihlasovať trojčlenné družstvá žiakov 2. stupňa základných škôl (z danej školy jedno družstvo). Tematicky bude súťaž zameraná hlavne na dopady zmien klímy, ktoré majú rovnako vplyv na okolitú prírodu, ako aj na človeka samotného. Aj tento rok sa súťaž uskutoční v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ), Štátnou ochranou prírody (ŠOP) - Správou CHKO Ponitrie, Ochranou dravcov na Slovensku, a samozrejme nesmú chýbať ani kolegovia OEVV a OK SAŽP Banská Bystrica. Pozvánky s propozíciami budeme rozposielať v marci, všetky potrebné informácie nájdete aj tu na našej stránke (dropie.sazp.sk)