Kontakty

Adresa

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55
946 14 Zemianska Olča
sev-dropie@sazp.sk
+421 35 7896055

IČO 00626031

 

Ing. Katka Vajliková

katarina.beresova@sazp.sk

+421 905 314 427

 

Mgr. Lilla Szabóová

lilla.szaboova@sazp.sk

+421 915 576 296

 

  facebook/SEV-SAŽP-Dropie

Ako sa k nám dostanete

GPS koordináta SEV Dropie:
17, 9241943359375
47,87206720097045

PS: pozor na zámenu SEV Dropie s osadou Dropie, ktorá sa nachádza cca 30 km od nás v okrese Dunajská Streda

Odborný garant

Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania

Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
  facebook/envirovychova

E-mail: o-vychova@sazp.sk
Tel:      048/ 4374 177

www.sazp.sk