Orezávanie a sadenie hlavových vŕb 9.3.2019

SEV Dropie v spolupráci s BROZ, MŽP SR a miestnymi obyvateľmi v rámci projektu LIFE+  NAT/SK/001155 Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky "oživilo" v sobotu podstatnú časť Dudváhu na Ostrovných lúkach. Dobrovoľníci orezali približne 15 hlavových vŕb a vysadili 70 mladých stromčekov.