Orezávanie a sadenie hlavových vŕb v Ostrovných lúkach

Body: 

Víkend 8.-10.3. 2019 bude patriť dobrovoľníkom, ktorým nie je osud vŕb v Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky ľahostajný. SEV Dropie v spolupráci s ochranármi z BROZ si aj tento rok naplánovali spoločnú, už tradičnú aktivitu, venovanú orezávaniu hlavových vŕb, ktoré snáď už stovky rokov krášlia mokrade Ostrovných lúk a sú životným priestorom a útočiskom pre mnohé ojedinelé druhy živočíchov, napríklad pižmovca hnedého. Hlavových vŕb však z roka na rok ubúda, preto je dôležité nielen samotné orezávanie, ale aj zvyšovanie počtov na danej ploche dosádzaním.