Pozvánka na envirosúťaž Hypericum 2018

Body: 

Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR
– Správou CHKO Ponitrie, Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (www.broz.sk),
Ochranou dravcov na Slovensku (www.dravce.sk) organizujú 22. 5. 2018 (utorok)
na Medzinárodný deň biodiverzity 19. ročník envirosúťaže Hypericum 2018.

Pozvánka - Hyperikum 2018
Propozície - Hyperikum 2018
Záväzná prihláška - Hyperikum 2018