Programy

Pod názvom Skrytý svet Žitného ostrova ponúkame zaujímavé environmentálne programy pre všetky typy škôl ale aj rodiny s deťmi a verejnosť. Zážitkovou formou a zábavnými aktivitami objavujú deti tajomný svet najväčšieho riečneho ostrova Európy- Žitného ostrova. Ponúkané programy sú jednodňové alebo pobytové. Programy je nutné objednať minimálne 1 týždeň vopred. Príjemný areál poskytuje výborné možnosti na oddych, organizovanie stretnutí a individuálnych aktivít v prírode aj pre verejnosť. Pred návštevou u nás si prosím preštudujte náš záväzný Návštevný poriadok.

Príručku Tajomstvá hávede si v elektronickej forme môžete stiahnuť tu: http://www.broz.sk/tajomstva-havede1.