Prví návštevníci v SEV Dropie

S jarou k nám zavítali aj prví návštevníci - menší aj väčší - žiaci z MŠ v Kolárove a študenti FEŠaRR SPU v Nitre.