Svetový deň mokradí v Zemianskej Olči - február 2019