Nórska delegácia

V SAŽP SEV Dropie pripravujeme v spolupráci s nórskymi partnermi Bjerknes Centre for Climate Research a mestom Trondheim spoločný projekt- Climate Change Living Lab in CEE Dropie. 14. mája nás navštívil Nórsky veľvyslanec p. T. Theodor Nervill so zástupcami z Nórskej  agentúry životného prostredia,  Riaditeľstva pre vodné zdroje a energetiku, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a MŽP SR. Návšteva sa týkala spoločného projektového zámeru Climate Change Living Lab in CEE Dropie, vďaka ktorému by sa ubytovňa, areál a programy SEV Dropie mali premeniť na progresívny Living Lab s nosnou témou adaptačných a mitigačných opatrení na klimatické zmeny. Participujúci predstavitelia si s veľkým záujmom pozreli areál SEV Dropie, mali možnosť prakticky zažiť a vidieť každodennú činnosť v stredisku a zhodnotiť možnosti rozvoja environmentálneho strediska.

Nórska delegácia