Metodický deň v Dunajskej Strede 4.6.2019

Metodický deň pre školy a metodické centrá ku školskému programu Enviróza  sa uskutočnil v Žitnoostrovskom osvetovom stredisku v Dunajskej Strede. Metodického dňa sa zúčastnilo 18 pedagógov z okolitých okresov, ktorí sa dozvedeli informácie o možnostiach zapojenia sa do školských environmentálnych programov SAŽP (Enviróza, Ekostopa, Poznávame hrou a i.).  Vedúca SEV Dropie - Katarína Vajliková taktiež priblížila účastníkom tému Zelené siete na školách formou prezentácie a praktických ukážok.

Metodický deň v Dunajskej Strede 4.6.2019