Deň Dunaja - Danube Day

Deň Dunaja – Danube Day, ktorý sa konal 27.6.2019, organizoval v Slovenskej republike MVO BROZ pri príležitosti odovzdávania ocenení Dunajského majstra umenia. Na podujatí boli prítomné vybrané školy, ktoré sa do súťaže zapojili a rezortné organizácie (Slovenská inšpekcia životného prostredia, Slovenský vodohospodársky podnik, SAŽP SEV Dropie, SMOPaJ, SBM, ZOO Bojnice, ŠOP SR, SHMÚ, SIŽP, a WWF Danube-Carpathian Programme, ktoré vo svojich stánkoch prezentovali súťažno-edukačné aktivity. Tento deň bol výnimočný aj tým, že podujatie svojou návštevou poctil aj minister životného prostredia SR, pán László Sólymos, ktorý vo svojom príhovore povzbudzoval mládež k tomu, aby dbala o svoje okolie a šetrne zaobchádzala so zdrojmi, ktoré nám príroda ponúka.

Deň Dunaja - Danube Day