Ošetrenie stromov

Na piatok 23.9. 2016 sa v SEV SAŽP Dropie plánuje ošetrenie stromov arboristami. Odborné zhodnotenie zdravotného stavu, analýza bezpečnostného rizika a následné zásahy v korunách stromov prispejú k dlhodobej vitalite stromov v areáli a zároveň zabezpečia bezpečný pohyb návštevníkov pod korunami majestátnych topoľov. Vykonaný bude aj zásah na starej čerešni, ktorá si ešte pamätá pôvodných obyvateľov usadlosti.

Ošetrenie stromov