POZOR ZMENA - HYPERICUM 2020, 20.október

Environmentálna súťaž Hypericum 2020 sa uskutoční 20.októbra. Súťaži bude predchádzať inštruktážny workshop pre pedagógov "Ako sa to robiť dá!", ktorého náhradný termín bude v predstihu uvedený (plánovaný workshop 16.3.2020 v Kolárove, ako sa uvádza na info plagáte, bol z dôvodu momentálnej nepriaznivej situácie zrušený).

Témou súťaže budú tento rok "Klimatické zmeny a strata biodiverzity". Súťaž bude pozostávať z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť bude obsahovať tematické okruhy z oblasti botaniky a zoológie, a v praktickej časti si žiaci budú môcť vyskúšať aktivity, ktorými vo veľkej miere prispejú k posilneniu biodiverzity vo svojom okolí. Praktické postupy budú prezentované na plánovanom workshope, o ktorom vás budeme vopred informovať.

Záujemcovia o workshop, ale zároveň aj o súťaž, sa môžu informovať na: sev-dropie@sazp.sk alebo na tel.čísle 0915 576296.

POZOR ZMENA - HYPERICUM 2020, 20.október