OTESTUJ SI VEDOMOSTI - HYPERICUM 2020

K súťaži Hypericum 2020 sme pre vás pripravili vedomostné otázky, ktoré vo veľkej miere obsiahnu témy súťaže. Môžete si nimi otestovať svoju úroveň vedomostí v oblasti environmentálnej výchovy. Otázky sú určené nielen pre súťažné tímy, ale aj pre pedagógov, environmentalistov, laickú verejnosť a pre každého, kto sa o ochranu prírody a životné prostredie viac zaujíma.

Otázky budú uverejňované každý pondelok na FB stránke SEV Dropie. Či ste správne úlohy vyriešili, si môžete skontrolovať vždy v nedeľu príslušného týždňa, taktiež na FB SEV Dropie. Obyčajne na vás bude čakať 3 - 5 úloh, resp.otázok, pri ich riešení vám poslúži ako pomôcka internet alebo napr. aj rôzne encyklopédie a atlasy živočíchov a rastlín, ktoré isto nájdete doma vo vašich knihovničkách.

Prajeme vám veľa zdaru pri ich riešení, tešíme sa na stretnutie na súťaži.

Nové otázky nájdete každý týždeň pridané do albumu tu:

https://www.facebook.com/1406951929536104/photos/pcb.2655725477992070/2655724011325550/?type=3&theater

 

OTESTUJ SI VEDOMOSTI - HYPERICUM 2020