Leto na Lúkach so SEV Dropie

Leto na Lúkach sa stáva tradíciou. V dňoch 10.-14.8.2020 sa v SEV Dropie už druhýkrát zišla mládež, malí i dospelí z okolitých obcí, aby znova prežili spolu Leto na Lúkach.
 

Leto na Lúkach. t.j. výskumnícky workshop pre deti, sa realizuje v rámci NP HA3 Informačné aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny, ktorú zastrešuje Slovenská agentúra životného prostredia. Cieľom wokrshopov je, okrem spoznávania okolitej prírody a krajiny, aj oboznámiť sa s regionálnymi zvykmi, tradíciami, pamiatkami, kultúrou, resp. získať prehľad a uvedomiť si prepojenosť a súvis historických udalostí a  zmien so súčasnosťou, a zároveň si uvedomiť spätosť obyvateľov daného regiónu s prírodou. Všetky tieto aspekty mohli účastníci workshopu spoznať cez remeslá a aktivity uskutočňované počas dní workshopu - práca s hlinou, smaltovanie, batikovanie, obnovenie sakrálnej pamiatky - prícestného kríža, zber úrody (feferoniek), výroba kváskového chleba pod.

Čo všetko mali účastníci možnosť zažiť, si môžete pozrieť aj tu:

https://www.facebook.com/pg/SEV-Dropie-1406951929536104/photos/?tab=album&album_id=2752029935028290

Leto na Lúkach so SEV Dropie