Nová dažďová záhrada

Utorok, 27.9.2016 sa v SEV SAŽP Dropie založí nová dažďová záhrada. Realizáciu finančne podporilo Green Foundation v rámci svojho projektu Klimatické zmeny. Pri budovaní nám pomôžu žiaci ZŠ Zemianska Olča. Dažďová záhrada je dobrý nástroj na manažment dažďovej vody v sídlach. Pozitívne ovplyvňuje mikroklímu, poskytuje pastvu rôznej hávedi, znižuje prašnosť a obsah peľu v ovzduší.

Nová dažďová záhrada