ENVIROSOBOTA PRE VEREJNOSŤ V SEV DROPIE

Envirosoboty pre verejnosť v SEV Dropie
Stredisko environmentálnej výchovy Dropie bude pre verejnosť otvorené každú nepárnu sobotu v mesiacoch jún - október 2021.
Harmonogram otvorenia si môžete pozrieť na EWOBOX:
ENVIROSOBOTA PRE VEREJNOSŤ V SEV DROPIE