Úspech - Envirorekord sa podaril

20. októbra symbolicky na Stredoeurópsky deň stromov sme vysadili 951 stromčekov pozdĺž 9 km ciest v CHVÚ Ostrovné Lúky. Vysádzania sa zúčastnilo 542 dobrovoľníkov a 75 spolupracujúcich subjektov a organizácií. Rekord sa realizoval v rámci projektu LIFE Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné Lúky v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili!

Úspech - Envirorekord sa podaril