Ponuka programov

Pod názvom Skrytý svet Žitného ostrova ponúkame zaujímavé environmentálne programy pre všetky typy škôl ale aj rodiny s deťmi a verejnosť. Zážitkovou formou a zábavnými aktivitami objavujú deti tajomný svet najväčšieho riečneho ostrova Európy - Žitného ostrova, ktorý deň čo deň čelí vždy väčším a väčším nástrahám klimatických zmien. Ponúkané programy v našom stredisku sú jednodňové alebo pobytové. Programy je nutné objednať minimálne 1 týždeň vopred. Prihlasovací formulár a Cenník. Príjemný areál poskytuje výborné možnosti na oddych, organizovanie stretnutí a individuálnych aktivít v prírode aj pre verejnosť. Pred návštevou u nás si prosím preštudujte náš záväzný Návštevný poriadok a Návštevné hodiny pre verejnosť.

titulny list: Tajomstvá hávede     

Príručku Tajomstvá hávede si v elektronickej forme môžete stiahnuť tu: Tajomstva hávedeEN, HU

Deň Dunaja v Dögösi - Kolárovo    krúžkovanie vtákov s Romanom Slobodníkom  Návšteva tajomníka M.Kurillu v SEV Dropie - zostrojenie vtáčej búdky   hmyzí hotel v SEV Dropie

Jednodňové programy na SEV SAŽP Dropie

 1. Putovanie po Dropom kráľovstve pre malých – Prechádzka krajinou Ostrovných lúk pre veľkých. Lektorovaná exkurzia  zameraná na spoznávanie typických prírodných, kultúrnych a historických zaujímavostí Dolného Žitného ostrova.
 2. Obyvatelia Ostrovných lúk – Rozprávanie o obyvateľoch Chráneného vtáčieho územia Ostrovné lúky, pozorovanie vtáctva v teréne, výroba a osadenie vtáčích búdok a postriežok. Alebo dobrodružná expedícia za bezstavovcami lúčnych a mokraďných spoločenstiev Dolného Žitného ostrova. Ale pozor, žijú tu aj ľudia. Spoznávanie tradícií regiónu Dolného Žitného ostrova.
 3. Voda a jej podoby – Rozprávanie o príbehu krajiny. Od nekonečných močiarov po dnešné lány obilia. Je to ozaj len rovina? Ako to, že na niektorých miestach stojí voda v lápošoch. Ako tu žili ľudia v minulosti a ako teraz? Dudváh a Částa – pozostatky veľkých živých riek. Je voda ohrozená? Kto v nej žije? Aké má podoby?
 4. Tajomstvá hlavových vŕb – Spoznajte základné druhy stromov a krov typických pre Dolný Žitný ostrov. Aká je úloha stromov v poľnohospodárskej krajine? Predstavenie jedinečného kultúrno-historického symbolu nížinnej krajiny hlavové vŕby. Vznikli vďaka ľuďom, od nepamäti žijú spolu a vzájomne sa ovplyvňujú. Prečo sú dôležité a aké živočíchy a rastliny žijú v hlavových vŕbach? V čom spočíva jedinečnosť mikrobiotopov hlavových vŕb? Zoznámte sa so strážcami mokradí- hlavovými vŕbami.
 5. Náučný chodník "Príbeh krajiny" - podáva prehľad o tom, ako krajina vyzerala v minulosti, aké prírodné katastrofy ju postihli, ale vyzdvihuje aj krásy a jedinečné prvky, ktorými územie stále oplýva. Samozrejme, v neposlednom rade návštevníkom tiež "našepkáva" čo môžu pre ňu urobiť, aby v takejto podobe zotrvala ešte dlho pre ďalšie generácie. Do príbehu môžete nahliadnuť aj tu: https://broz.sk/projekty/ostrovne-luky/
 6. Quest "Zlatá záhrada" a "Krajina Lúk"- spoznajte nielen prírodné, ale aj regionálne špecifiká Dolného Žitného ostrova pomocou questovej hry, v rámci ktorej sa oboznámite okrem iného aj s pôvodnými ovocnými druhmi Zlatej záhrady, navštívite obnovené lokálne sakrálne pamiatky, urobíte si prechádzku Ostrovnými lúkami, a to pešo alebo na bicykli, tajničkovou formou si preskúšate znalosti v oblasti flóry a fauny regiónu, a zároveň si pobytom v prírode utužíte telesné i duševné zdravie.

výroba hmyzieho hotela - Nórska zástava  exkurzia v prírodnej ukážkovej záhrade s Lacim Bírom   výroba kvetinových bômb - Víkend otvorených parkov a záhrad 2019

Pobytové programy na SEV SAŽP Dropie

 1. Škola v prírode na Dropom
  5 dňová retro škola v prírode na Dropom.  Zažite svet bez mobilných telefónov a objavte svet Žitného ostrova. Možnosť zabezpečiť výlet do Komárna (Národná kultúrna pamiatka Stará pevnosť) alebo do Kolárova s exkurziou po jedinečnom plávajúcom lodnom mlyne. 
 2. Výskumnícky workshop pre deti
  3 dni praktickej prírodovedy pre deti ZŠ v nížinnej krajine Dolného Žitného ostrova.
 3. Envík program pre rodiny
  Víkendový program (piatok- nedeľa) pre rodiny s deťmi predškolského veku. S rodinou zažijete zábavné a náučné aktivity v prírode, spoločné opekanie a nočnú hru a spoznáte naše zvieratká.
  Program sa realizuje len v prípade dostatočného záujmu.
 4. Víkendovky na Dropom
  Víkendové programy pre dobrovoľníkov zamerané na praktickú pomoc prírode Dolného Žitného ostrova. Náplňou je, podľa ročného obdobia, orezávanie hlavových vŕb, výsadba stromov a krov, mapovanie zelenej infraštruktúry v poľnohospodárskej krajine, pomoc pri obnove a údržbe drobných sakrálnych pamiatok, budovanie rôznych mikrobiotopov pre živočíchy a rastliny.

exkurzia Víkend otvorených parkov a záhrad 2019   návšteva štátneho tajomníka N.Kurillu - zostrojenie vtáčej búdky   CDR Kolárovo - čistenie kríža