Hypericum 2019

V tomto roku bola súťaž Hypericum výnimočná a zaujímavá nielen témou, ale aj tým, že oslavovala svoje 20. narodeniny.

V SEV SAŽP Dropie sa stretlo 22.5. - na Deň biodiverzity – 14 škôl zo 4 okresov Podunajska a svoje znalosti týkajúce sa predovšetkým flóry a fauny Žitného ostrova, jeho environmentálnych problémov a výnimočností mohli trojčlenné družstvá ukázať pred porotou. Skúšajúca porota bola zastúpená Slovenskou agentúrou životného prostredia, Strediskom environmentálnej výchovy SAŽP Dropie, Bratislavskou regionálnou ochranárskou spoločnosťou, Ochranou dravcov na Slovensku, Chránenou krajinnou oblasťou Ponitrie,  a dobrovoľníkmi – ochranármi. Odborným garantom a hosťom súťaže bol pracovník Slovenského hydrometeorologického  ústavu v Hurbanove, pán Ján Babin, ktorý nosnú tému súťaže -  klimatické zmeny – účastníkom viac priblížil a prakticky predviedol interaktívnou prezentáciou. Napriek tomu, že téma ročníka bola pomerne náročná, dosiahnuté výsledky jednotlivých družstiev nasvedčovali tomu, že sa všetci účastníci na súťaž svedomito pripravovali a danej téme náležite venovali. Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo zo Základnej školy na Pohraničnej ulici v Komárne, druhé miesto obsadila Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským z Diakoviec a o tretie miesto v rozstrele zabojovala Základná škola Jána Amosa Komenského v Kolárove. Veríme, že aj budúci rok sa s danými školami stretneme a pribudnú k nim aj nové družstvá.

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055