Nová dažďová záhrada

Utorok, 27.9.2016 sa v SEV SAŽP Dropie založí nová dažďová záhrada. Dažďová záhrada je dobrý nástroj na manažment dažďovej vody v sídlach.

Utorok, 27.9.2016 sa v SEV SAŽP Dropie založí nová dažďová záhrada. Realizáciu finančne podporilo Green Foundation v rámci svojho projektu Klimatické zmeny. Pri budovaní nám pomôžu žiaci ZŠ Zemianska Olča. Dažďová záhrada je dobrý nástroj na manažment dažďovej vody v sídlach. Pozitívne ovplyvňuje mikroklímu, poskytuje pastvu rôznej hávedi, znižuje prašnosť a obsah peľu v ovzduší.

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055