Ošetrenie stromov

Na piatok 23.9. 2016 sa v SEV SAŽP Dropie plánuje ošetrenie stromov arboristami.

Na piatok 23. 9. 2016 sa v SEV SAŽP Dropie plánuje ošetrenie stromov arboristami. Odborné zhodnotenie zdravotného stavu, analýza bezpečnostného rizika a následné zásahy v korunách stromov prispejú k dlhodobej vitalite stromov v areáli a zároveň zabezpečia bezpečný pohyb návštevníkov pod korunami majestátnych topoľov. Vykonaný bude aj zásah na starej čerešni, ktorá si ešte pamätá pôvodných obyvateľov usadlosti.

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055