Prostredníctvom ENVIROREKORDU chceme vrátiť STROMY DO KRAJINY

Stredisko environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia - Dropie pripravuje počas Medzinárodného dňa stromov (20. októbra 2017) pokus o vytvorenie ustanovujúceho slovenského envirorekordu vo výsadbe stromov na nelesných plochách v Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky.

Stredisko environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia - Dropie pripravuje počas Medzinárodného dňa stromov (20. októbra 2017) pokus o vytvorenie ustanovujúceho slovenského envirorekordu vo výsadbe stromov na nelesných plochách v Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky.Popri poľných cestách v k. ú. Čalovec, Lipové, Zemianska Olča, Okoličná na Ostrove a Brestovec budú od 10.00 do 14.00 hod zamestnanci SAŽP, dobrovoľníci a ďalšie spolupracujúce organizácie, medzi ktorými nebudú chýbať ani zástupcovia ďalšej rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR - Štátnej ochrany prírody SR, sadiť rôzne pôvodné druhy drevín Dolného Žitného ostrova, pretože v tejto poľnohospodárskej krajine chýbajú. Majú pritom nenahraditeľnú funkciu v ochrane pôdy pred veternou eróziou, vplyv na hospodárenie s vodou v krajine, ale aj na mikroklímu znižovaním výparu z pôdy a zvyšovaním vlhkosti, zachytávajú prach a alergény, majú vplyv na prúdenie a smer vetra. Zachovávajú rozmanitosť života v krajine a poskytujú priaznivé podmienky pre život nad aj pod povrchom pôdy. Dotvárajú krajinný obraz a pohľad na stromy je balzamom na dušu. Lesnatosť katastrálnych území v CHVÚ Ostrovné Lúky je len okolo 2 – 5 %, pričom priemerná lesnatosť SR je 41 %.
Preto vyzývame všetkých, ktorí majú radi stromy v krajine, chcú priložiť ruku k dielu a zároveň byť súčasťou JEDINEČNÉHO ENVIROREKORDU PRE KRAJINU - pridajte sa k nám a zaregistrujte sa na FB SEV Dropie/Stromy do krajiny, kde nájdete aj ďalšie potrebné informácie.  Aktivitu organizuje Stredisko environmentálnej výchovy Dropie spoločne s partnerom Bratislavským regionálnym ochranárskym združením v rámci projektu LIFE12 NAT/SK/001155 Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky.

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055