Workshopy a aktivity v roku 2023

SEV Dropie v rámci Národného projektu Informačné aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny aj v roku 2023 ponúka množstvo zaujímavých workshopov a aktivít pre žiakov, ako aj pre pedagógov alebo širokú verejnosť.

Workshopy pre pedagógov sa uskutočnia v mesiacoch február a júl, výskumnícke workshopy pre deti v mesiacoch marec, jún, august a september.

Verejnosť si bude môcť vychutnať pobyt v SEV Dropie v mesiacoch apríl - október (každú druhú sobotu, pozri kalendár) a na každoročne organizovanom podujatí Slnovrat na záhrade (23. - 24. jún). Žiakov 2. stupňa ZŠ čaká súťaž Hypericum 23. mája s témou Mokrade Žitného ostrova a vodozádržné opatrenia.


logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055