Fotogaléria Living lab

Fotogaléria


Sucho v krajine a lokálne adaptačné opatrenia


11. 10. 2022

Základná škola Lozorno

Žiaci poslúchajú prednášku pri hlavovej vŕbe.
logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055