O nás

Stanovište Popis
1Pocitový chodník
2Opeľovač v Zlatej záhrade
3Náučná tabuľa - Hlavová vŕba
4Jazero Dombó
5Rozmanitosť v lužnom lese
6Vŕbový labyrint
7Pasienok so zvieratami
8Vyhliadková veža
9Vahadlová studňa

Vitajte v srdci Chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) Ostrovné lúky. Územie predstavuje typickú nížinnú, poľnohospodársky využívanú krajinu s ostrovčekmi biodiverzity v podobe lúk a pasienkov, mokradí, meandrov s hlavovými vŕbami a zelenými biokoridormi. CHVÚ Ostrovné lúky poskytuje životný priestor sokolovi červenonohému, ľabtuške poľnej a strakošovi kolesárovi, ako aj iným chráneným druhom. Náš areál sa rozprestiera na územných celkoch – Olča Lúky (administratívna budova, ubytovňa, jazierko) a Čalovec Lúky (pôvodná „tanya” – infocentrum, trstinový altán, zážitkový areál).

Mapa areálu ponúka návštevníkom možnosť rýchleho oboznámenia sa so stanovišťami náučného chodníka Príbeh krajiny. Areál strediska je držiteľom certifikátu Prírodná ukážková záhrada.

Stredisko environmentálnej výchovy DROPIE

Príbeh krajiny Lúk / film BROZ

Víkend otvorených parkov a záhrad

Leto na Lúkach – SEV Dropie

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055