O webovom sídle

Letecká fotka sídla SEV Dropie


Vítame vás na stránke Dropie

Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie zriaďuje Slovenská agentúra životného prostredia a je jediným pobytovým strediskom SAŽP. Nájdete nás na Dolnom Žitnom ostrove v katastri obce Zemianska Olča. SEV SAŽP Dropie zabezpečuje neformálne vzdelávanie v oblasti praktickej environmentálnej výchovy pre širokú cieľovú skupinu.

Webová stránka slúži na:

  • propagáciu projektov
  • propagáciu programov strediska
  • informačný charakter

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055