Propagujte nás!

Potešíte nás, ak o tom poviete aj ostatným na vašich web stránkach alebo na sociálnych sieťach.

Prečítajte si tento návod a PROPAGUJTE NÁS !

  1. Lajkujte nás na facebooku.
  2. Stiahnite si naše LOGO. Na znak našej spolupráce môžete umiestniť naše logo na spoločne zostrojený "OSTROV ŽIVOTA" vo vašom areáli. Všetky nami realizované aktivity spadajú do súboru výchovno-vzdelávacích činností o adaptačných a mitigačných opatreniach.
  3. Fotografie alebo videá, ktoré zverejňujete z exkurzií alebo z nášho areálu na socialných sieťach (facebook, youtube), prosíme označte ako verejné (Public) a prosíme označte SEV Dropie ako miesto pobytu a pridajte fotky/videá.

     

facebook: ako pridat lokalitufacebook: vybrať SEV Dropie

facebook: pridať fotku alebo video 

 

ĎAKUJEME VÁM, ŽE NÁS PROPAGUJETE!

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055