Zaujímavosti okolia

1. Technická pamiatka Kolárovský lodný mlyn

Lodný mlyn v Kolárove je posledným exemplárom plávajúceho mlyna a jediným lodným mlynom na Slovensku. Rekonštruovanú podobu vyrobili v Slovenských lodeniciach v Komárne v roku 1982 podľa vzoru bývalého lodného mlyna v Radvani nad Dunajom. Vedie k nemu 86 m dlhý most, ktorý sa považuje za najdlhší most s drevenou konštrukciou v Európe. V rokoch 2015- 2016 sa rekonštruovala strešná krytina z drevených šindľov, takže mlyn víta návštevníkom v novom šate.

http://www.vodnymlyn.sk

      

2. Národná kultúrna pamiatka Komárňanský pevnostný systém

Pevnosť tvorí rozsiahly komplex obranných stavieb, ktoré obkolesujú celé mesto. Dokonca niektoré súčasti sa nachádzajú aj na pravom brehu Dunaja v Maďarsku, či ľavom brehu Váhu. Veľkoleposť celého komplexu spočíva v obrovskom rozsahu a vysokej miere zachovalosti, vďaka čomu na Pevnosť v Komárne natrafíte takmer na každom rohu.

http://www.komarno.sk/sk/prehliadka-pevnosti_4260.html

   

 

3. Cyklochodník Kolárovo- Komárno

Sedemnásť kilometrov dlhý úsek cyklotrasy Komárno- Kolárovo, s prepojením na maďarský Komárom- EuroVelo 6. Cyklochodník vedie po pevnej hrádzi Váhu takmer celý v prírode. Výhodou cyklotrasy je jej priechod do Maďarska, kde si možno pozrieť pamätihodnosti mesta Komárom, prípadne prepojenie na Nové Zámky a Šaľu.

http://www.kedykde.sk/clanky/aktuality/komarno-kolarovo-otvorili-cyklotrasu-popri-vahu-smerom-do-komaromu-2

4. Veľkolélsky ostrov

V minulosti predstavovala vnútrozemská delta Dunaja jeden z najväčších a najrozmanitejších komplexov mokradí v strednej Európe. Jej rozsiahle časti boli zničené počas posledných desaťročí, čo viedlo k veľkému úbytku populácií typických druhov vtákov. BROZ v spolupráci s partnermi v rámci projektu Ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva v prirodzených biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja revitalizoval ramenné sústavy a riečne ramená, mokrade, nížinné lúky ako dôležité potravové biotopy pre vtáctvo, kolmé riečne brehy na hniezdenie v Podunajsku.

http://www.broz.sk/danubebirds

       

5. NPR Číčovské mŕtve rameno

Jednou z najkrajších chránených prírodných oblastí Žitného ostrova je mŕtve rameno Dunaja na hranici Číčova. Toto jazero nesúmerného tvaru vzniklo v roku 1899, keď Dunaj pretrhol hrádzu. Územie je chránenou prírodnou rezerváciou od roku 1964. Názov Lion dostala podľa francúzskeho vojaka, ktorý sa usadil na jeho brehu na konci I. svetovej vojny.

http://csicso-nagy.uw.hu/fo-o-Csicso-NAGY-A/so6-szakajtas.htm

6. MALKIA PARK 

Malkia Park sa nachádza v obci Orechová Potôň. Prvotná myšlienka, bola poskytnúť útočisko a dôstojné podmienky veľkým mačkovitým šelmám z cirkusov. Postupom času však pribudlo veľa ďalších druhov zvierat. Do dnešného dňa sa MALKIA rozrástla a na šiestich hektároch je okolo 160 jedincov.

https://slovenskycestovatel.sk/item/malkia-park

     

7. Lečo a gastrofestival v Zemianskej Olči

Gastrofestival má v obci už niekoľkoročnú tradíciu, ktorá začala v roku 2009, kedy bol organizovaný prvýkrát. Každoročne sa organizuje druhý augustový víkend. Počas tých rokov na festival zavítali hostia z Čiech, Maďarska, Srbska a tiež z Rumunska.

https://www.bumm.sk/regio/2018/08/25/nemesocsa-csaladias-hangulat-es-hazias-izek-a-jubileumi-lecsofesztivalon

8. Lakikatlan

V obci Sokolce sa každoročne v mesiaci august usporadúva súťaž vo varení guláša. V tomto roku - 2019, to bude 10.ročník, na ktorom sa stretnú a zasúťažia vo varení obyvatelia okolitých obcí.

http://www.obecsokolce.sk/kozosseg/hirek-esemenyek/9-lakikatlan-44hu.html

9. Festival Kattancs, Kolárovo

Mesto Kolárovo usporiada 22. júna 2019 už 4.ročník festivalu v pečení tradicionálneho slaného paprikového koláča - kattancs. Hlavnou myšlienkou podujatia je zachovanie tradícií, ktorá sa snúbi so zábavou, varením, pečením, remeslami a priblížením všetkého dobrého a dávneho z Dolného Žitného ostrova. Podujatie sa koná v priestoroch starého vodného mlyna a do tohtoročného programu môžete nahliadnuť tu:

http://www.atempo.sk/naptar/20420-iv-kattancs-fesztival-gutan.html

   

10. Oáza Medzinárodný Gastrofestival Komoča

Gastrofestival ponúka pestrú paletu kulinárskeho umenia. Ochutnať môžete tradičné jedlá, rôzne regionálne pochúťky, sledovať ich prípravu a precítiť tradíciu, na základe ktorej ich poznáme dodnes. Oaza International Gastrofestival patrí v rámci Slovenskej republiky medzi najvyhľadávanejšie gastronomické podujatia. V roku 2019 sa festival uskutoční 1.-3. augusta. Tohtoročná registrácia, objednanie vstupeniek a permanentiek prebieha na: gastrofest.sk

http://slovakia.travel/14-oaza-international-gastrofestival-komoca