Képgaléria Living lab

Képgaléria


Víz és biodiverzitás az Alsó-Csallóközben


11. 07. 2022

Általános iskola Komárom

általános iskola

Žiaci sa vyzúvajú a prejdú si náš pocitový chodník.
logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055