Képgaléria Living lab

Képgaléria


Youth Climate Change Living Lab workshop


30. 09. 2022

Green Foundation Alapítvány; Nyitrai kerületi diák tanács, Kompas közösségi centrum

Ifjúság

Študenti poslúchajú výklad lektora Veroniky Pogányovej pri stanovisku tzv.  "Hlavová vŕba"náučného chodníka.
logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055