Képgaléria Living lab

Képgaléria


Környezetünk megismerése, az aranykert kincsei.


21. 06. 2023

Nagymegyeri óvoda

óvoda

Pri kleci sliepok deti rozpoznávajú ich potravu: semienká a travnaté porasty.
logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055