Fotogaléria Living lab

Fotogaléria


Poznávanie našej lokality, bohatstva zlatej záhrady


21. 06. 2023

Materská škola s vjm Veľký Meder

Pri kleci sliepok deti rozpoznávajú ich potravu: semienká a travnaté porasty.
logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055