Képgaléria Living lab

Képgaléria


Ökooktatás dióhéjban


26. 05. 2022

Záhroské osvetové stredisko

Általános- és középiskolák

Návštevníci pichádzajú k j vŕbovej náučnej tabuľe.
logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055