Fotogaléria Living lab

Fotogaléria


Envirovýchova v kocke


26. 05. 2022

Záhroské osvetové stredisko

ZŠ a SŠ

Návštevníci pichádzajú k j vŕbovej náučnej tabuľe.
logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055