Photo gallery Living lab

Photo gallery


Enviroeducation in a nutshell


26. 05. 2022

Záhroské osvetové stredisko

Primary and secondary shools

The visitors arriving to the willow educational board.
logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055