Cenník

Cenník ubytovacích služieb je platný od 20.02.2024 na základe platného PGR 01/2024.

Ubytovacie služby sú poskytované výhradne na realizáciu environmentálnych a vzdelávacích programov.

Cenník ubytovacích a doplnkových služieb Cena
ubytovanie pre MŠ (dočasne nie je k dispozícii) 8,00 € / noc / osoba
ubytovanie ZŠ, študenti, dôchodcovia, rezortné organizácie MŽP SR (dočasne nie je k dispozícii) 10,00 € / noc / osoba
ekoverejnosť - individuálna turistika 13,00 € / noc / osoba
stanovanie (k dispozícii sociálne zariadenie a kuchynka) 4,00 €/ noc / osoba
prenájom areálu (ohnisko, športoviská, kuchynka, sociálne zariadenia) 100,00 € / deň
prenájom areálu (ohnisko, športoviská, kuchynka, sociálne zariadenia) 70,00 € / ½ dňa
prenájom vonkajšej kuchyne a ohniska 10,00 € / deň
prenájom odbornej učebne s didaktickou technikou (dataprojektor, notebook) 40,00 € / deň
výpožička grilu na PB fľašu 5,00 € / deň
výpožička kotliny 2,00 € / deň
výpožička bicykla 3,00 € / ½ dňa
vstupné (lektorovaná exkurzia pre organizovanú skupinu deti MŠ, ZŠ, SŠ) 1,00 € / osoba
vstupné (individuálna verejnosť, deti do 3 rokov bezplatne) 1,50 € / osoba
vstupné (individuálna verejnosť, žiaci, študenti, dôchodcovia, ZŤP) 1,00 € / osoba
EVV program PLUS (doplnkový program podľa dohody) 10,00 € / skupina* / 1,5 hod.
lektorovaná exkurzia po SEV Dropie (v slovenskom a maďarskom jazyku) 15,00 € / skupina* / 2 hod.
lektorovaná exkurzia po SEV Dropie (v anglickom jazyku) 30,00 € / skupina* / 2 hod.
BIOriad 1 (sada 10 ks pohárov) 1,00 € / 10 ks
BIOriad 2 (sada 10 ks tanier) 2,00 € / 10 ks
BIOriad 3 (sada 10 ks príbor) 1,20 € / 10 ks
búdka / polobúdka 10,00 € / ks

* Skupina maximálne 29 žiakov

 

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055