Cenník

Cenník ubytovacích služieb – ubytovacie služby sú dočasne obmedzené (z dôvodu plánovanej rekonštrukcie ubytovne)

  • ubytovanie pre MŠ (dočasne nie je v ponuke)
  • ubytovanie ZŠ, študenti, dôchodcovia, rezortné organizácie MŽP SR (dočasne nie je v ponuke) 
  • verejnosť - individuálna turistika (dočasne nie je v ponuke)
  • eko-verejnosť (dočasne nie je v ponuke) 
  • stanovanie 
     
Cenník ubytovacích a doplnkových služieb Cena
prenájom areálu (ohnisko, športoviská, sociálne zariadenia) 80,00 € / deň
prenájom areálu (ohnisko, športoviská, sociálne zariadenia) 50,00 € / ½ dňa
prenájom vonkajšej kuchyne 10,00 € / deň
prenájom odbornej učebne s didaktickou technikou (dataprojektor, notebook, DVD prehrávač, TV, laserové ukazovátko) (dočasne nie je v ponuke) 20,00 € / deň
stanovanie 3,50 €/ noc/ osoba
výpožička grilu na PB fľašu 5,00 € / deň
výpožička kotliny 2,00 € / deň
výpožička bicykla 3,00 €/ ½ dňa
prenájom pasienka 100,00 € / deň
vstupné (organizovaná skupina deti MŠ, ZŠ, SŠ) 1,00 € / osoba
vstupné (individuálna verejnosť, deti do 3 rokov bezplatne) 1,50 € / osoba
lektorovaná exkurzia po SEV Dropie (v slovenskom a maďarskom jazyku) 15 € / skupina / 2 hod.
lektorovaná exkurzia po SEV Dropie (v anglickom jazyku) 25 € / skupina / 2 hod.
BIOriad 1 (sada 10 ks pohárov) 0,50 € / 10 ks
BIOriad 2 (sada 10 ks lyžičiek) 0,60 € / 10 ks
BIOriad 3 (sada 10 ks tanier plytký) 1,70 € / 10 ks
BIOriad 4 (sada 10 ks tanier hlboký) 2,00 € / 10 ks
BIOriad 5 (sada 10 ks lyžica) 1,00 € / 10 ks
BIOriad 6 (sada 10 ks vidlička) 1,20 € / 10 ks
BIOriad 7 (sada 10 ks nožík) 1,20 € / 10 ks

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055