Vzdelávacie ekocentrum pre oblasť klimatickej zmeny (Living Lab) v SEV Dropie

logo EEA_grants štátny znak Slovenskej republiky

Globálne zmeny - lokálna zraniteľnosť

Každý, kto spoznáva príbeh dropa, pochopí, že ten príbeh je o zraniteľnosti jedného druhu, ktorý sa nedokázal adaptovať zmenám vo svojom životnom prostredí. Drop sa preto stal na Slovensku akýmsi symbolom lokálnej druhovej zraniteľnosti. Je to vlajkový druh, ktorý má, nám ľudom, pripomínať tak dôležitosť adaptácie ako aj dôležitosť ochraňovať životné priestory, biotopy významných a chránených druhov, a taktiež zmeniť súčasný civilizačný neudržateľný rozvoj na rozvoj takého typu, ktorý sa tempom a smerom viac približuje k priebehu a fungovaniu prírodných procesov.      

Na tomto koncepte sa zrodili Klíma vzdelávacie programy, ktoré sú zamerané na adaptačné a mitigačné opatrenia. Na tejto stránke pridávame záznamy o všetkých realizovaných programoch a aktivitách tohto programu.

Vďaka finančným prostriedkom z Nórskeho finančného mechanizmu by sa postupne malo z tohto miesta vybudovať modelové živé laboratórium pre zmenu klímy.

Našimi projektovými partnermi sú Bjerknes Centre for Climate Research a mesto Trondheim.

Projektové aktivity sú v rámci Work package 1, Work package 2 a Work package 3 definované ako vonkajšie opatrenia, vnútorné opatrenia a mäkké opatrenia, ktorých úplný rozpis si môžete prečítať v menu O projekte alebo na stránke SAŽP.

logo Trondheim-kommune
logo Bjerknes-centre
logo Slovenská agentúra životného prostredia
logo Dropie Living Lab

Projekt Vzdelávacie ekocentrum pre oblasť klimatickej zmeny (Living Lab) v SEV Dropie získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 1 200 000 € prostredníctvom Grantov EHP. Cieľom projektu je vytvoriť ekocentrum s ukážkovými opatreniami na zmiernenie a prispôsobenie sa zmene klímy, ako aj tvorba vzdelávacích materiálov a kurzov pre využitie vo výchovno-vzdelávacom procese, ako zo strany samospráv.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.
ČOV - Adaptačné opatrenie pre malé územie

06. 07. 2023

V areáli SEV Dropie prebiehajú od druhej polovice júna stavebné práce malej čistiarne odpadových vôd. Táto malá čistiareň je prvým adaptačným prvkom na VODU vytvorená vďaka projektu Living Lab Dropie.


Nórska delegácia

10. 07. 2019

V SAŽP SEV Dropie pripravujeme v spolupráci s nórskymi partnermi Bjerknes Centre for Climate Research a mestom Trondheim spoločný projekt- Climate Change Living Lab in CEE Dropie.


logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055