Programy EVVO

Exkurzie a EVV pre verejnosť


Areál SEV DROPIE a jeho okolie poskytuje výborné možnosti na oddych, rekreáciu, organizovanie stretnutí a individuálnych aktivít v prírode pre širokú verejnosť. Pre laickú, ale aj odbornú verejnosť pôsobí okolitá príroda inšpirujúco. Lektorované skupinové alebo individuálne exkurzie prevedú návštevníkov náučným chodníkom PRÍBEH KRAJINY. Návštevníci sa môžu vydať naším questom Zlatá Záhrada na dobrodružné hľadanie pokladu alebo odvážnejší môžu absolvovať výzvy a hádanky stredne tažkého cykloquestu Krajina Lúk.

Tešíme sa na vašu návštevu v Otváracích hodinách.

Pre školy a pre učiteľov


Pod názvom Skrytý svet Žitného ostrova ponúkame environmentálne programy pre školy. Deti môžu zážitkovou formou a zábavnými aktivitami získavať nové zručnosti a objavovať jedinečnosti Chráneného vtáčieho územia Ostrovné lúky. K neformálnym vyučovacím aktivitám patria interaktívne exkurzie náučným chodníkom PRÍBEH KRAJINY, klímaquesty – hľadačky Zlatá záhrada, Krajina Lúk, Ostrovné lúky, tvorba "ostrovov života", výskumnícke workshopy pre deti a pedagógov.

Rezervujte si svoj výlet u nás telefonicky alebo mailom cez kontaktný formulár.

Ekopobyt a služby


Pre milovníkov prírody ponúkame EKOPOBYTY v našom areáli, ktorý poskytuje výborné možnosti na ubytovanie vo vlastných stanoch počas sezóny (dočasne nie je k dispozícii). V prípade vopred dohodnutého termínu ekopobytu, je možné si areál prenajať. K dispozícii sú bicykle na objavovanie bezprostredného okolia nášho areálu. Naša turistická ubytovňa je dočasne mimo prevádzky z dôvodu rekonštrukcie. Rezervujte si svoj výlet u nás telefonicky alebo mailom cez kontaktný formulár.

Ochrana prírody a podpora rozmanitosti


Ostrovy životapre živočíchy. Podpor biodiverzitu vo svojom okolí. My ti ukážeme ako to robiť správne! Môžeš sa inšpirovať fotopostupmi, katalógom "OSTROVY ŽIVOTA". V rámci dobrovoľníckych aktivít realizujeme orezávanie hlavových vŕb, výsadbu biokoridorov, upratanie a zber odpadkov (Upracme Slovensko), obnovu a údržbu drobných sakrálnych pamiatok, vytváranie rôznych mikrobiotopov pre živočíchy a rastliny. O  ochranárskych aktivitách sú zverejnené články v novinkách u nás alebo sa môžete informovať telefonicky alebo mailom cez kontaktný formulár.

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055