Zamestnanci

Vedúca SEV Dropie

Ing. Katka Vajliková
katarina.vajlikova@sazp.sk 
+421 905 314 427

Katka Vajliková

Špecialista na environmentálnu výchovu

Mgr. Lilla Szabóová
lilla.szaboova@sazp.sk
+421 915 576 296

Lilla Szabóová

Špecialista na klímu

Mgr. Veronika Pogányová
veronika.poganyova@sazp.sk
+421 908 925 328

Veronika Pogányová

Údržbár

Norbert Paluska

Norbert Paluska

Chyžná

Marcela Dobiová

Marcela Dobiová

Spolupracovníci

Pomoc pri aktivitách

Ing. Daša Kubáčková

Daša Kubáčková

Pomoc pre prevádzku

PaedDr. Angelika Kisová

Angelika Kisová
logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055