O projekte Living Lab

Názov projektu: Stredisko pre zmenu klímy a environmentálnu výchovu (Living Lab) v Dropie

Climate change and environment education centre (Living Lab) in Dropie

  

Program: EEA Grants and Norway Grants

Stav projektu: v realizácii

Organizačná jednotka: SE/OEVVO

Dátum ukončenia: 14.6.2024

Aktualita: https://www.sazp.sk/novinky/stredisko-environmentalnej-vychovy-sazp-dropie-ma-vdaka-projektu-s-norskymi-partnermi-novu-cistiaren-odpadovych-vod-a-dazdovu-zahradu

Cieľ:

Prebiehajúca klimatická zmena sa týka každého z nás. Preto je kľúčové dokázať problémy identifikovať a realizovať správne adaptačné a mitigačné opatrenia. A zároveň vzdelávať širokú cieľovú skupinu v problematike klimatickej zmeny. Cieľom projektu je vytvoriť ukážkové ekocentrum s realizovanými adaptačnými a mitigačnými opatreniami, ktoré budú slúžiť širokej verejnosti. A keďže rovnako dôležitá ako forma je aj obsah, druhou nosnou aktivitou je vytvorenie programu Klimatickej výchovy pre materské až stredné školy, workshop pre študentov univerzít a praktický workshop pre kľúčové subjekty v krajine- samosprávy, poľnohospodárov,

Projekt Stredisko pre zmenu klímy a environmentálnu výchovu (Living Lab) v Dropie  získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 1 200 000 € prostredníctvom Grantov EHP a Nórskych grantov. Cieľom projektu je:

Aktivity:

Work package 1: Living Lab – vonkajšie opatrenia

 1. Implementácia adaptačných opatrení VODA – výstavba nádrže na zadržiavanie dažďovej vody a jej znovupoužitie pri splachovaní a polievaní; výstavba domovej a koreňovej čistiarne odpadových vôd.
 2. Realizácia ZELENÝCH adaptačných opatrení – výstavba dažďovej záhrady, interiérovej zelenej steny, zelenej strechy, vysádzanie stromov, realizácia sadbových úprav areálu a iné.
 3. Implementácia adaptačných opatrení KOMUNIKÁCIE – chodníky, bezbariérový prístup k jazeru a parkovacie miesta vhodné pre ľudí so zníženou mobilitou  z rôznych druhov vodopriepustných povrchov.
 4. Realizácia mitigačných opatrení SOLÁRNA ENERGIA – výstavba osvetlenia areálu bez elektrosmogu, revitalizácia vodárne a výstavba záložného ostrovného solárneho systému, fotovoltaický stojan pre bicykle a autá – nabíjacie stanice.
 5. Realizácia mitigačných opatrení INFRAŠTRUKTÚRA -  výstavba vonkajších sociálnych zariadení – sanitárny kontajner, separačné edukačné kútiky, klimatické ihrisko pre deti a dospelých                                                                                              

Work package 2: Living Lab – vnútorné opatrenia

 1. Realizácia projektovej dokumentácie pre Living Lab na uplatňovanie mitigačných a adaptačných opatrení
 2. Realizácia Living Lab mitigačných a adaptačných opatrení (fotovoltaické panely, tepelné čerpadlo, použitie tradičných materiálov, inteligentné meracie systémy, rekuperácia) v interiéri.                                                                                                                                                                                              

Work package 3: Living Lab - mäkké opatrenia

 1. 4_Youth Climate Change Living Lab – praktická realizácia najlepších/vybraných študentských prác adaptačných opatrení v rámci seminára pre študentov
 2. Vzdelávací program klimatickej výchovy na adaptačné a mitigačné opatrenia pre zmenu klímy vrátane materských, základných a stredných škôl Climate Change Living Lab vypracovaných v spolupráci s nórskymi partnermi projektu – Centrom pre výskum klímy Bjerknes a mestom Trondheim, a ďaľšími externými odborníkmi/pracovníkmi; 
 3. Metodická príručka pre školy Climate Change Living Lab – vypracovaná v spolupráci s nórskymi partnermi projektu - Centrom pre výskum klímy Bjerknes a mestom Trondheim, a ďalšími externými odborníkmi/pracovníkmi; 
 4. Praktický sprievodca opatreniami Climate Change Living Lab pre kľúčové subjekty
 5. Workshopy pre subjekty s rozhodovacími právomocami v obciach – Adaptačný plán pre zmenu klímy a prostriedkov k jeho propagácii
 6. Interaktívna komunikácia Living Lab-u s návštevníkmi -popisy vonkajších a vnútorných opatrení Living Lab-u.     

Výstupy:

Program s príručkou klimatickej výchovy Climate Change Living Lab:

 • 2 workshopy
 • 7 ukážkových adaptačných a mitigačných opatrení v novom ekocentre
 • praktický sprievodca opatreniami Climate Change Living Lab pre kľúčové subjekty

Mediálne výstupy:

Tlačová Spáva 2023_Dropie_SK_Strednodoba konferencia - nová čistiareň odpadových vôd a dažďová záhrada (PDF, 615 kB)

Tlačová Správa 2022_ Dropie_SK_Workshop pre mladych_dazdova zahrada.pdf (PDF, 153 kB)

Tlačová Správa 2021_ Dropie_SK.pdf (PDF, 159 kB)

 

 

 

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055