Novinky u nás
Inovačné vzdelávanie pre učiteľov

24. 02. 2022

SAŽP získala oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania učiteľov pod názvom "Environmentálna výchova a vzdelávanie pre udržateľný rozvoj" vydaného MŠVVaŠ SR v októbri 2020. Inovačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov spúšťame v apríli 2022.


logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055