Novinky u nás


Inovačné vzdelávanie 2024

05. 04. 2024

Tak ako každý rok sme si aj na rok 2024 naplánovali realizáciu inovačného vzdelávania. Čo nás teda čaká v najbližšej dobe?


Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť

19. 02. 2024

Pomocou programu ERASMUS+ a medzinárodného projektu „Inovatívne budovanie ekologického povedomia a kultúry rozvíjaním environmentálnych zručností a formovaním postojov občanov s mentálnym postihnutím“, vznikla inovatívna vzdelávacia platforma ECO-COMPASS.


OZNAM! Obmedzená prevádzka v sezóne 2024

07. 02. 2024

Vážení návštevníci, pedagógovia, žiaci ...

V sezóne apríl - október 2024 bude prístup do areálu SEV Dropie pre žiacke skupiny, ale aj individuálnych návštevníkov, obmedzený, a to z dôvodu plánovaných stavebných prác.


logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055