Workshopy pre samosprávy

Akým spôsobom je možné sídla a obce čo najlepšie pripraviť na dôsledky zmeny klímy? Táto séria workshopov ponúka metodické usmernenie k poznávaniu rizík vyplývajúcich z meniacej sa klímy. Len vďaka správnej identifikácii klimatických ohrození daného regiónu resp. sídla môžu byť zodpovedne navrhnuté adaptačné opatrenia a následne cielene realizované v prospech sídiel a ich obyvateľov.

Komu odporúčame sériu workshopov? Primárnou cieľovou skupinou, pre ktorú môžu byť tieto usmernenia užitočné, sú samosprávy (miestne aj regionálne). Predovšetkým pra­covníci zodpovední za proces adaptácie na zmenu klímy na miestnej a regionálnej úrovni, osobitne z oddelení životného prostredia, plánovania a strategického riadenia. Workshopy sú určené aj odbornej verejnosti, ktorá sa už touto témou zaoberá, resp. už má predchádzajúce skúsenosti s adaptáciou na dôsledky zmeny klímy a znalosti o nej. Zároveň však veríme, že workshopy môžu osloviť všetkých,  ktorých táto téma zaujíma alebo sa chcú o danej problematike dozvedieť viac.

Čo získajú účastníci? Samosprávy môžu využiť materiály a odporúčania pri vypracovaní vlastnej adaptačnej stratégie/adaptačného plánu. Získané informácie môžu ďalej slúžiť aj ako rámec pre samosprávy, ktoré chcú poveriť externého poskytovateľa služieb vypracovaním takejto stratégie.

Postup: Kliknite na tlačítko "Stiahnuť workshop", vyplňte formulár a stiahnite si daný modul.

 

Podporené Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Grantov EHP.

Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

www.eeagrants.sk

Modul: 1

Úvod do problematiky

zverejnené od: 20.3.2024

Modul: 2

Prípravná fáza – vytvorenie podmienok pre adaptáciu

zverejnené od: 19.3.2024

Modul: 3

Vyhodnotenie zraniteľnosti a rizík

zverejnené od: 19.3.2024

Modul: 4

Posúdenie, návrh a výber adaptačných opatrení

zverejnené od: 20.3.2024

Modul: 5

Predstavenie konkrétnych projektov

zverejnené od: 20.3.2024

Modul: 6

Prílohy a vzdelávacie materiály na stiahnutie

zverejnené od: 19.3.2024

Jednotlivé moduly Workshopov pre samosprávy Living Lab sú dostupné pomocou tlačidla “Stiahnuť workshop“.  Po vyplnení formulára so základnými údajmi (meno, priezvisko, organizácia, e-mail adresa) si môžete stiahnuť daný modul workshopu. Prezentácia sa automaticky otvorí a spustí sa zvuková nahrávka. Ak sa vám prezentácia otvorí, ale neprehrá sa zvukový záznam automaticky, stlačte tlačidlo SPACE. Prípadne kurzorom v pravom rohu si môžete spustiť zvukový záznam manuálne. Ak by ste mali technický problém pri prehliadaní prezentácií, prosím napíšte na sev-dropie@sazp.sk.

Programy, ktoré môžete potrebovať k workshopu: Acrobat Reader, Power Point a na rozbalenie súborov WinRAR.

 

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055