Aktuálne na Dropom kráľovstve

"Zelená sieť v škole" Metodický deň v Komárne 23.10.2019

"Zelená sieť v škole" Metodický deň v Komárne 23.10.2019

Dňa 23.10.2019 organizuje SEV Dropie v spolupráci s MPC v Komárne metodický deň "Zelená sieť v škole" - environmentálny workshop pre pedagógov (nielen ekológov a environmentalistov!!!). Záujemcovia sa môžu prihlasovať na stránke MPC:

ENVIROHRY 2019

Envirohry 2019 boli realizované v rámci projektu LIFE12 NAT/SK/001155 Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky. Hostiteľom bola Slovenská agentúra životného prostredia a konali sa 26.-27.9. v SEV Dropie. "Háveď okolo nás" bola téma tohto ročníka, ktorá sa účastníkom priblížila interaktívnou exkurziou po SEV Dropie. Tí mali možnosť "nahliadnuť" do sveta lúk, hmyzu, vtáctva a liečivých bylín, ale tiež si aj prakticky mo ...

3. výskumnícky workshop

3. výskumnícky workshop

Cieľom 3. výskumníckeho workshopu národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku – Leto na Lúkach - bolo nielen poskytnúť účastníkom množstvo užitočných informácií a poznatkov v oblasti ochrany prí ...

2. výskumnícky workshop

2. výskumnícky workshop

15.-17.júla sa ďalšieho workshopu zúčastnilo 50 mladých výskumníkov z Kolárova a Serede, ktorí sa venovali vodnému a lúčnemu ekosystému okolitej krajiny, ale tiež v nemalej miere aj starostlivosti o svoje blízke okolie. Populárny bol odchyt živočíchov z jazierka a následné pozorovanie mikroskopom (korčuliarka, potápnik), ale ukázal sa na brehu jazierka aj poskakujúci skokan hnedý, ktorého je možné uzrieť veľmi zriedkavo. Na lekne oddychova ...

Deň Dunaja - Danube Day

Deň Dunaja - Danube Day

Deň Dunaja – Danube Day, ktorý sa konal 27.6.2019, organizoval v Slovenskej republike MVO BROZ pri príležitosti odovzdávania ocenení Dunajského majstra umenia. Na podujatí boli prítomné vybrané školy, ktoré sa do súťaže zapojili a rezortné organizácie (Slovenská inšpekcia životného prostredia, Slovenský vo ...

1. výskumnícky workshop

1. výskumnícky workshop

1. výskumnícky workshop v rámci NP HA3 - Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku - sa konal 19.-21.júna 2019 v SEV Dropie. Workshopu sa zúčastnili žiaci rôznej vekovej kategórie zo ZŠ Zemianska Olča. Workshop sa zameral na spoznávanie okolitej prírody Dolného Žitného ostrova a prírodnín z nej a na lúčny ekosystém v SEV Dropie. Účastníci interaktívnou formou spozn& ...

Nórska delegácia

Nórska delegácia

V SAŽP SEV Dropie pripravujeme v spolupráci s nórskymi partnermi Bjerknes Centre for Climate Research a mestom Trondheim spoločný projekt- Climate Change Living Lab in CEE Dropie. 14. mája nás navštívil Nórsky veľvyslanec p. T. Theodor Nervill so zástupcami z Nórskej  agentúry životného prostredia,  Riaditeľstva pre vodn&e ...

Víkend otvorených parkov a záhrad 2019

Víkend otvorených parkov a záhrad 2019

Víkend otvorených parkov a záhrad v SEV Dropie mal tento rok obdivuhodnú návštevnosť. Desiatky a desiatky milovníkov prírody a záhrad prichádzali prvý júnový víkend do Prírodnej ukážkovej záhrady v SEV Dropie z rôznych kútov Podunajska, od Šamorína po Levice a od Myjavy až ...

Metodický deň v Dunajskej Strede 4.6.2019

Metodický deň v Dunajskej Strede 4.6.2019

Metodický deň pre školy a metodické centrá ku školskému programu Enviróza  sa uskutočnil v Žitnoostrovskom osvetovom stredisku v Dunajskej Strede. Metodického dňa sa zúčastnilo 18 pedagógov z okolitých okresov, ktorí sa dozvedeli informácie o možnostiach zapojenia sa do školských environmentálnych pro ...

Deň prírodných vied v Kolárove 10.6.2019

Deň prírodných vied v Kolárove 10.6.2019

Deň prírodných vied v Kolárove sa uskutočnil v rámci podujatí Slnovratu na Dunaji. Organizovalo ho Združenie milovníkov vtáctva a prírody v Kolárove v spolupráci s Ochranou dravcov na Slovensku. Cieľom akcie bolo, aby mladší a starší žiaci škôl mesta Kolárovo spoznali ra ...

Hypericum 2019

Hypericum 2019

V tomto roku bola súťaž Hypericum výnimočná a zaujímavá nielen témou, ale aj tým, že oslavovala svoje 20. narodeniny. V SEV SAŽP Dropie sa stretlo 22.5. - na Deň biodiverzity – 14 škôl zo 4 okresov Podunajska a svoje znalosti týkajúce sa predovšetkým flóry a fauny Žitného ostrova, jeho environmentálnych pr ...

Seminár - Zelené siete - MPC Nitra

Seminár - Zelené siete - MPC Nitra

Dňa 5.10.2018 sa uskutočnil v MPC Nitre seminár o inšpiráciách pre praktické aktivity v environmentálnej výchove žiakov ZŠ.

Zelené siete - inšpirácie Vajliková

Zelené siete - praktické aktivity Augustiničová

Fotografie z podujatia si možete pozrieť TU

Hypericum 2018

Hypericum 2018

Ani sme sa nenazdali a je dobojované. Envirosúťaž Hypericum teda jeho 19. ročník pozná svojich víťazov. Kľúčovou témou tohto ročníka bola Poľnohospodárska biodiverzita. Mnohým sa môže zdať, že udržiavanie diverzity v poľnohospodárskej krajine nemá svoj význam. No naopak i poľnohospodárska krajina môže byť životným priestorom pre rôzne druhy rastlín a živočíchov. Nemusí mať vzhľad „mesačnej krajiny“ kde vládnu obrovské monok ...

Pozvánka na envirosúťaž Hypericum 2018

Pozvánka na envirosúťaž Hypericum 2018

Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR – Správou CHKO Ponitrie, Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (www.broz.sk), Ochranou dravcov na Slovensku (www.dravce.sk) organizujú 22. 5. 2018 (utorok) na Medzinárodný deň biodiverzity 19. ročník envirosúťaže Hypericum 2018.

Pozvánka - Hyperikum 2018
Propozície - Hyperikum 2018
Záväzná prihlá& ...

Úspech - Envirorekord sa podaril

Úspech - Envirorekord sa podaril

20. októbra symbolicky na Stredoeurópsky deň stromov sme vysadili 951 stromčekov pozdĺž 9 km ciest v CHVÚ Ostrovné Lúky. Vysádzania sa zúčastnilo 542 dobrovoľníkov a 75 spolupracujúcich subjektov a organizácií. Rekord sa realizoval v rámci projektu LIFE Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné Lúky v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapoji ...

Prostredníctvom ENVIROREKORDU chceme vrátiť STROMY DO KRAJINY

Prostredníctvom ENVIROREKORDU chceme vrátiť STROMY DO KRAJINY

Stredisko environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia - Dropie pripravuje počas Medzinárodného dňa stromov (20. októbra 2017) pokus o vytvorenie ustanovujúceho slovenského envirorekordu vo výsadbe stromov na nelesných plochách v Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky.Popri poľných cestách v k. ú. Čalovec, Lipové, Zemianska Olča, Okoličná na Ostrove a Brestovec budú od 10.0 ...

Deň otvorených dverí PSA Peugeot

Deň otvorených dverí PSA Peugeot

V sobotu, 24.9.2016 prebehne počas Dňa otvorených dverí PSA Peugeot Citroen Slovakia v Trnave cyklus environmentálnych aktivít venovaní Hávedi a jej tajomstvám. Snahou lektorov bude nadchnúť návštevníkov ku záujmu o tieto živočíchy, predstaviť im ich pozitívne vlastnosti, zaujímavosti a spoločnými silami prispieť k zachovávaniu a zvyšovaniu biodiverzity našich sadov, parkov, záhrad...

Ošetrenie stromov

Ošetrenie stromov

Na piatok 23.9. 2016 sa v SEV SAŽP Dropie plánuje ošetrenie stromov arboristami. Odborné zhodnotenie zdravotného stavu, analýza bezpečnostného rizika a následné zásahy v korunách stromov prispejú k dlhodobej vitalite stromov v areáli a zároveň zabezpečia bezpečný pohyb návštevníkov pod korunami majestátnych topoľov. Vykonaný bude aj zásah na starej čerešni, ktorá si ešte pamätá pôvodných obyvateľov usadlosti ...

Nová dažďová záhrada

Nová dažďová záhrada

Utorok, 27.9.2016 sa v SEV SAŽP Dropie založí nová dažďová záhrada. Realizáciu finančne podporilo Green Foundation v rámci svojho projektu Klimatické zmeny. Pri budovaní nám pomôžu žiaci ZŠ Zemianska Olča. Dažďová záhrada je dobrý nástroj na manažment dažďovej vody v sídlach. Pozitívne ovplyvňuje mikroklímu, poskytuje pastvu rôznej hávedi, znižuje prašnosť a obsah peľu v ovzduší.

Ekologická stopa

Ekologická stopa

Nie je nám ľahostajný vplyv SEV SAŽP Dropie na životné prostredie. Preto sme si vyrátali našu ekostopu v každej oblasti. Celková ekologická stopa SEV Dropie v januári 2012 bola 6,9368 globálnych hektárov