Cenník

Cenník ubytovacích služieb Cena
ubytovanie pre MŠ 6,00 €/ noc/ osoba
ubytovanie ZŠ, študenti, dôchodcovia, rezortné organizácie MŽP SR 8,00 €/ noc/ osoba
verejnosť - individuálna turistika 13,00 €/ noc/ osoba
eko-verejnosť 10,00 €/ noc/ osoba
stanovanie 3,50 €/ noc/ osoba

 

Cenník doplnkových služieb Cena
prenájom areálu (ohnisko, športoviská, sociálne zariadenia) 80,00 €/ deň
prenájom areálu (ohnisko, športoviská, sociálne zariadenia) 50,00 €/ ½ dňa
prenájom kuchyne (s vybavením pre 40 osôb) 10,00 €/ deň
prenájom odbornej učebne s didaktickou technikou (dataprojektor, notebook, DVD prehrávač, TV, laserové ukazovátko) 20,00 €/ deň
výpožička grilu na PB fľašu 5,00 €/ deň
výpožička kotliny 2,00 €/ deň
výpožička bicykla 3,00 €/ ½dňa
prenájom pasienka 100,00 €/ deň
lektorovaná exkurzia po SEV Dropie 1 €/osoba/ 2 hod.
BIOriad 1 (sada 10 ks pohárov) 0,50 €/ 10 ks
BIOriad 2 (sada 10 ks lyžičiek) 0,60 €/ 10 ks
BIOriad 3 (sada 10 ks tanier plytký) 1,70 €/ 10 ks
BIOriad 4 (sada 10 ks tanier hlboký) 2,00 €/ 10 ks
BIOriad 5 (sada 10 ks lyžica) 1,00 €/ 10 ks
BIOriad 6 (sada 10 ks vidlička) 1,20 €/ 10 ks
BIOriad 7 (sada 10 ks nožík) 1,20 €/ 10 ks