Návštevné hodiny

PONDELOK    10:00 - 15:00

UTOROK        10:00 - 15:00

STREDA         10:00 - 15:00

ŠTVRTOK       10:00 - 15:00

PIATOK           10:00 - 15:00

SOBOTA         10:00 - 18:00 (každý nepárny týždeň)