Ponuka programov

Jednodňové programy na SEV SAŽP Dropie

  1. Putovanie po Dropom kráľovstve pre malých/ Prechádzka krajinou Ostrovných lúk pre veľkých. Lektorovaná exkurzia  zameraná na spoznávanie typických prírodných, kultúrnych a historických zaujímavostí Dolného Žitného ostrova.
  2. Obyvatelia Ostrovných lúk –  Rozprávanie o obyvateľoch Chráneného vtáčieho územia Ostrovné lúky, pozorovanie vtáctva v teréne, výroba a osadenie vtáčích búdok a postriežok. Alebo dobrodružná expedícia za bezstavovcami lúčnych a mokraďných spoločenstiev Dolného Žitného ostrova. Ale pozor, žijú tu aj ľudia. Spoznávanie tradícií regiónu Dolného Žitného ostrova.
  3. Voda a jej podoby –  Rozprávanie o príbehu krajiny. Od nekonečných močiarov po dnešné lány obilia. Je to ozaj len rovina? Ako to, že na niektorých miestach stojí voda v lápošoch. Ako tu žili ľudia v minulosti a ako teraz? Dudváh a Částa- pozostatky veľkých živých riek. Je voda ohrozená? Kto v nej žije? Aké má podoby?
  4. Tajomstvá hlavových vŕb - Spoznajte základné druhy stromov a krov typických pre Dolný Žitný ostrov. Aká je úloha stromov v poľnohospodárskej krajine? Predstavenie jedinečného kultúrno-historického symbolu nížinnej krajiny- hlavové vŕby. Vznikli vďaka ľuďom, od nepamäti žijú spolu a vzájomne sa ovplyvňujú. Prečo sú dôležité a aké živočíchy a rastliny žijú v hlavových vŕbach? V čom spočíva jedinečnosť mikrobiotopov hlavových vŕb? Zoznámte sa so strážcami mokradí- hlavovými vŕbami.

 

Pobytové programy na SEV SAŽP Dropie

  1. Škola v prírode na Dropom
  2. Päť-dňová retro škola v prírode na Dropom.  Zažite svet bez mobilných telefónov a objavte svet Žitného ostrova. Možnosť zabezpečiť výlet do Komárna (Národná kultúrna pamiatka Stará pevnosť) alebo do Kolárova s exkurziou po jedinečnom plávajúcom lodnom mlyne.
  3. Výskumnícky workshop pre deti
  4. Tri dni praktickej prírodovedy pre deti ZŠ v nížinnej krajine Dolného Žitného ostrova.
  5. Envík program pre rodiny
  6. Víkendový program (piatok- nedeľa) pre rodiny s deťmi predškolského veku. S rodinou zažijete zábavné a náučné aktivity v prírode, spoločné opekanie a nočnú hru a spoznáte naše zvieratká.